Ознаке

Скупштина Удружења Београдских Ватрогасаца одржаће се у уредништву „Књижевног Гласника“ са овим дневним редом:

(1) Несташица воде у Београду као узрок развићу „Модерне“. Референт г. Богдан Поповић.

(2) Резолуција о водоводу.

(3) Одобравање кредита за куповину нових коња за вучу шмркова, пошто је „Мисао“ престала да вуче саку.

(4) Рад са воденим бојама. Референт г. Пашко Вучетић. Улога воде у уметности.

(5) Водњикавост као идеал литературе. Референт г. Марко Цар.

(6) Избор Управе.

(7) Упис нових чланова.

Председник
Богдан Поповић.

Секретар
Пашко Вучетић.

Advertisements